Civitate

In zijn voorwoord geeft James I. Packer aan wat zijn motivatie is voor dit boek: 'Dit boek wil een boek zijn voor de reizigers, voor mensen onderweg, en op hun vragen wil het ingaan'. Packer ziet om aanpassing van het christelijk denken aan do tijdgeest en een vertroebeling door het moderne scepticisme. Hiermee is de hoop op eenheid van de waarheid, en de hoop op eenheid van de menselijke kennis opgegeven. 'Er is geen tijd geweest zo vol verwarring en onzekerheid over God.'

Het boek God leren kennen wil een oproep zijn 'om naar de oude paden terug te keren, op grond van het feit dat de goede weg nog altjd dezelfde is.'

Wat die oude paden dan zijn zet Packer uiteen in de volgende 22 hoofdstukken, waarin hij zijn oor te luisteren legt aan het bijbelse spreken over God. levendig en nuchter behandeld hij allerlei aspekten van het christelijk geloof, b.v. 'De liefde van God', 'De genade van God', 'God als rechter', 'De toorn van God', 'Gods leiding in ons leven', enz. enz. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in paragrafen, en in de laatste paragraaf van elk hoofdstuk werpt hij steeds de vraag op wat de betekenis voor ons is, van het behandelde.

Van harte beveel ik dit boek aan. Door en door bijbels, daarmee opbouwend, of soms afbrekend. Moet u lezen!

Tjerk de Reus

Bron: Civitate, november 1992

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584