Nieuw bij Navigator Boeken
Verschenen bij Navigator Boeken
Groeien in vertrouwen

Onze relaties, problemen op het werk, het milieu: we maken ons voortdurend zorgen. Krampachtig proberen we alles onder controle te houden. Maar de effecten van chronische stress zijn niet gering. We voelen ons opgejaagd en raken uitgeput.
Lees verder...
Verschenen bij Navigator Boeken
Hoofd, hart & portemonnee

Het verhaal van Walt en Carl, christelijke fondsenwervers, gaat over de ‘derde bekering’ – die van je portemonnee. Misschien wel de moeilijkste!
Lees verder...
Verschenen bij Navigator Boeken
Ontdek de kerkvaders

De kerkvaders. Geen vlekkeloze heiligen, maar mensen die worstelen met vragen rond carrière, seksualiteit en de wereld om hen heen. In de cruciale eerste eeuwen van onze jaartelling stonden zij op om het evangelie van Jezus Christus te verduidelijken en te verdedigen.
Want een helder zicht op de waarheid verandert mensenlevens. Daarom blijven de kerkvaders ertoe doen. Hun geschriften en persoonlijk getuigenis vormen onze erfenis: een rijke familiegeschiedenis die ons aanspoort om voortdurend met God te leven.

Lees verder...
Verschenen bij Navigator Boeken
Leven als christen

Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, is als theoloog en geestelijk schrijver een zwaargewicht. Zijn boeken en artikelen dwingen de lezer vaak tot een langzaam tempo. Maar altijd is hij belangwekkend omdat hij pleegt te putten uit de diepste bronnen van de ‘nog ongedeelde Kerk’. En als hij zich tot een breed publiek richt, weet hij ook meeslepend en prikkelend te schrijven, zó dat de lezer die op zijn teksten kluift niet kan nalaten om zijn woorden ook in de eigen taal te weer te geven. Dit overkwam mij toen ik, inspiratie zoekend voor een doopcatechese, op Being Christian was gestoten...
Lees verder...
Verschenen
Stap voor stap discipelschap

Discipelschap is voor veel christenen een belangrijk maar lastig onderwerp. Je inzetten in de kerk en meedraaien in een bijbelkring: prima. Maar mogelijk deins je inwendig terug bij de gedachte om zelf anderen over Christus te vertellen of nieuwe gelovigen als mentor te begeleiden. Dat laat je liever over aan mensen die daar meer voor geschikt zijn.
Lees verder...
Verschenen
Discipelschap met impact - Werkboek

We horen zijn woorden: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen' (Matteus 28:19), en we begrijpen dat we onszelf en anderen moeten leren Jezus' discipel te zijn. Maar hoe doe je dat? Is er een methode voor? Kun je dit organiseren?

Laat je daarom uitdagen tijd vrij te maken om dit boek samen met anderen te bestuderen, en om te investeren in elkaars geestelijke groei.
Lees verder...
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584