Werkboeken downloaden
Tom Yeakley - Koninklijk Karakter
Aad van den Bos

Werkboek

Koninklijk Karakter.pdf, 600 kb.

Aad van den Bos
Aad van den Bos

Werkboek

Op vaste grond.pdf, 94 kb.

Werkboek Dichtbij
Dichtbij

Werkboek voor het overdenken en memoriseren van bijbelgedeelten

Het leven van een gelovige wordt wel vergeleken met een gezonde boom vlakbij het water: fris, groeiend, vruchtdragend. Voorwaarde voor zo'n leven is dat de Bijbel dichtbij ons komt, dat we Gods woord overdenken. 'Dichtbij' reikt daarvoor idee├źn aan en combineert dit met het memoriseren van bijbelgedeeltes. 48 in totaal, op vellen af te drukken, waarvan kaartjes geknipt kunnen worden. Met een notitiegedeelte voor eigen overdenkingen. Ook een matsuro origami diagram om uw eigen tekstkaartenmapje te vouwen.

Werkboek Dichtbij.pdf, 319 kb.
Memorisatieteksten.pdf, 45 kb.

Werkboek Genade
Genade
Dit inspirerende boek zou ook kunnen heten: 'Als het goede kwade mensen treft'. Ook al komt de liefde van een kant, God blijft onophoudelijk goed voor de mens. Ook als je al jaren christen bent!


Werkboek Genade.pdf, 99 kb.

Werkboek Bouwen aan een gelukkig huwelijk, 3e druk
Bouwen aan een gelukkig huwelijk
Dit boek geeft heel concreet aan hoe huwelijkspartners hun liefde voor elkaar inhoud kunnen geven: je werkt eraan mee dat de ander zich veilig en geborgen voelt en ervaart dat hij of zij van betekenis is.


wbbouwen.pdf, 219 kb.

Werkboek Man en vrouw
Man en Vrouw
Dit is een eerlijk en uitdagend boek. Crabb vestigt de aandacht op wellicht het grootste probleem van onze tijd, onze ik-gerichtheid. Zowel gehuwden als ongehuwden worden gedwongen zich grondig te bezinnen over de manier waarop zij met anderen omgaan.


wbmanenvrouw.pdf, 209 kb.

Werkboek Het zwerversevangelie
Het zwerversevangelie
De meeste mensen geloven in Gods genade - in theorie althans. Maar passen wij het ook toe in ons dagelijks bestaan? Of blijven we Hem steeds zien als een kleinzielige boekhouder, die op een scorebord onze mislukkingen en successen bijhoudt? Maar God geeft ons juist op een gulle manier zijn genade, wat we ook hebben gedaan. Wij komen bij Hem als landlopers, bedelaars, haveloze mensen - vies, sjofel en afgeranseld.
Wanneer we aan zijn voeten zitten, glimlacht Hij naar ons; we zijn door Hem uitgekozen om zijn allesomvattende liefde te ontvangen. esomvattende liefde te ontvangen.


wbzwerversevangelie.pdf, 179 kb.

Werkboek Lekker bezig!
Lekker bezig!
Lekker bezig zijn in Gods wereld en Zijn Koninkrijk en de mogelijkheden die je van Hem hebt gekregen volop gebruiken. Dat is de essentie waar het in dit lees- en werkboek om gaat. De invalshoek van dit boek is werk als roeping en kun je gaandeweg ontdekken wat God als speciale bestemming aan jou heeft gegeven in dit leven.


lekkerbezig.pdf, 166 kb.g.pdf

Werkboek Van binnenuit
Van binnenuit
Dit werkboek hoort bij het boek Van binnenuit van Larry Crabb.


Van binnenuit 120 kb.

Adobe Reader Download hier Adobe Reader
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584